Overzicht Nieuws & Artikelen

Zomer...

Met de redactie sprak ik af dat deze twintigste overpeinzing voorlopig de laatste is.

Een bankje...

Een bankje onder een boom met uitzicht. Wat zou het fijn zijn als we deze periode straks zo gaan beschouwen. Een tijd waarin we geheel uit ons ritme zijn gehaald en misschien tot bezinning zijn gekomen. Bezinning dat het anders moet met ons en deze wereld. Toch dat stapje terug doen?

Wat deel jij?

In Wat deel jij? gaan we op zoek naar barmhartigheid in deze tijd. Welke ‘werken van barmhartigheid’ doen mensen nu? Ook gaan we na hoe de Bijbel ons kan inspireren om te groeien in naastenliefde, zorgzaamheid en wijsheid.’

Waar gaan we heen?

Eindelijk mogen we weer in de kerk zijn. Omgeven met allerlei regels, op gepaste afstand en zonder te zingen gaan we elkaar weer ontmoeten. Na ruim 3 maanden wordt het leven deze weken weer wat normaler