Liturgiecommissie

Kerk- en gemeente-zijn is vieren, leren en dienen. De liturgiecommissie richt zich op het vieren en geeft daar vorm en ondersteuning aan.
De commissie bestaat uit gemeenteleden die de predikant ondersteunen en als klankbord dienen. 
 
Veelkleurigheid

Contact