Kerkenraad

Wat is een kerkenraad?
De gemeenteleden doen het grootste deel van het werk in de kerkelijke gemeente. Zij stellen daarvoor veel vrije tijd beschikbaar.

De ouderlingen en de diakenen (de ambstdragers) vormen samen met de predikant de leden van de kerkenraad. Zij spelen een centrale rol en dragen gezamenlijk en individueel de opbouw van de kerkelijke gemeente. Zij dragen verantwoordelijkheid voor het geestelijk en praktisch leven in de gemeente.

De kerkenraad is voor de kerkelijke gemeente niet hetzelfde als de gemeenteraad van de burgerlijke gemeente. Kerkenraadsleden zijn niet gekozen als vertegenwoordigers uit de kerkelijke gemeente, maar ze worden uit de gemeente geroepen tot het ambt.

De kerkenraad moet de gemeente over belangrijke zaken raadplegen en  zich verantwoorden voor zijn beslissingen tegenover de gemeente.

Predikanten

Predikant

 

 

 

 

 

 

Ouderenpastor

 

Ds. Agnes Gooijer-Snel

Rodenrijseweg 173

2651 BP Berkel en Rodenrijs

dsagnesgooijersnel@hotmail.com

tel. 06 36-59 66 63 / 010-5120860

 

 

Leendert Smit

J. van Oldebarneveltlaan 17

2651 DC Berkel en Rodenrijs

leendert.smit@kerk-de-ark.nl

tel. 06 27 36 30 00

 

 

 

 

Ambt met een bijzondere taak

Voorzitter kerkenraad  

Johan Scherpenisse

jscherpenisse@kerk-de-ark.nl

Scriba (adres kerkenraad)

Roelie Schipperus

scriba@kerk-de-ark.nl

RSchipperus@kerk-de-ark.nl

Beleidsouderling

vacature

 

Jeugdouderling

Therese van Rossum

TvRossum@kerk-de-ark.nl

Ouderlingen in de wijken

Bergschenhoek 

Annette Docter

ADocter@kerk-de-ark.nl

Berkel 

Jolanda Weeda

Kati Elshout

jolanda.weeda@kerk-de-ark.nl

KElshout@kerk-de-ark.nl

 

 

Rodenrijs

Connie van Beek

cvanbeek@kerk-de-ark.nl

Ouderenpastoraat

Chris van Noortwijk

seniorenpastoraat@kerk-de-ark.nl

Ouderling-kerkrentmeester

Naar pagina College van Kerkrentmeesters

Voorzitter

Wolfert Spijker

wspijker@kerk-de-ark.nl

 

Diaconie

Naar pagina Diaconie

Voorzitter diaconie

Hans van der Hoek

hvdhoek@kerk-de-ark.nl

Penningmeester diaconie

Bertine de Bruijn

diaconie@kerk-de-ark.nl

BdeBruijn@kerk-de-ark.nl

Secretariaat diaconie

Ellen Bos

diaconie@kerk-de-ark.nl

Ellen.Bos@kerk-de-ark.nl

Diakenen in de wijken

 

Corien Hoogerbrugge

CHoogerbrugge@kerk-de-ark.nl

 

John Zevenbergen

JZevenbergen@kerk-de-ark.nl

 

Paul Wesdorp

PWesdorp@kerk-de-ark.nl