ZWO-commissie

Onrecht, armoede, geweld; de gemeente heeft een taak om solidair te zijn met mensen die hieronder lijden. De ZWO-commissie, of voluit de commissie voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking, geeft aan deze taak vorm. Zij doet dit door (financiële) steun te geven aan projecten wereldwijd op het gebied van gezondheidszorg, armoedebestrijding, onderwijs en landbouw. Hierin wordt samen gewerkt met Kerk in Actie.

Wil je een gift doen ten gunste van het werk van de ZWO? De bankrekeningnummers van Diaconie en Zending vind je onderaan de pagina van het College van Kerkrentmeesters en maak over o.v.v. ZWO.

Contact

Els Langhout  m.j.langhout@kpnmail.nl