Overzicht Nieuws & Artikelen

Verslag ouderensoos 30 mei 2024

Op 30 mei kwamen de ouderen weer bij elkaar in de kerk de Ark. Er was een behoorlijke opkomst.
Misschien had dat te maken met de activiteit van die middag, want we hadden van tevoren
aangekondigd dat we zouden gaan bingoën (en dat vindt men altijd superleuk). We begonnen de
bijeenkomst met het lied: waar de mensen dwalen in het donker. We lazen een waar gebeurd
verhaal “Kluizenaar op zee” uit het boek “Het kleine meisje van de hoop” van Margriet van der Kooi.