Activiteitenkalender

Lotgenoten contact voor mensen met rouw en verlies.

Je verhaal kunnen doen als je een dierbare hebt verloren, de pijn delen, de onzekerheid van hoe nu verder, zoiets doet de meeste mensen goed.
En dat kan in het Café Over-Leven, dat onderdeel is van het kenniscentrum palliatieve…

Eindelijk hopen we de In Touch-ochtenden weer te hervatten. Natuurlijk afhankelijk van de RIVM-richtlijnen. We mogen de kerkzaal gebruiken zodat de veilige afstand van 1,5 meter goed te realiseren is.   

Workshop “Grenzen Stellen” voor mantelzorgers. Aanmelden uiterlijk 18 september
Zondag 4 oktober 2020 hebben we weer een viering van Kerk op Schoot. Kom je ook?

Op deze bijeenkomst zal de heer van der Burg een presentatie houden over de provincie Noord-Holland. 

Er wordt gezongen met elkaar en geluisterd naar een onderwerp waar u in het dagelijks leven verder bij stil kan staan en bemoedigd wordt in het leven als christenvrouw.  

Lotgenoten contact voor mensen met rouw en verlies.

Je verhaal kunnen doen als je een dierbare hebt verloren, de pijn delen, de onzekerheid van hoe nu verder, zoiets doet de meeste mensen goed.
En dat kan in het Café Over-Leven, dat onderdeel is van het kenniscentrum palliatieve…

We zijn gewend om elke tweede dinsdagavond van de maand de stilte te zoeken en twee maal een half uur bij ons diepste zelf stil te staan/ te zitten.

Mensen of omstandigheden zijn niet wezenlijk in staat
om jouw vrede te verstoren.
Wat onze rust verstoort zijn onze eigen…

Bijeenkomst “Zingeving in Coronatijd”. Aanmelden uiterlijk 8 oktober.

Lotgenoten contact voor mensen met rouw en verlies.

Je verhaal kunnen doen als je een dierbare hebt verloren, de pijn delen, de onzekerheid van hoe nu verder, zoiets doet de meeste mensen goed.
En dat kan in het Café Over-Leven, dat onderdeel is van het kenniscentrum palliatieve…

Er wordt gezongen met elkaar en geluisterd naar een onderwerp waar u in het dagelijks leven verder bij stil kan staan en bemoedigd wordt in het leven als christenvrouw. 

Er wordt gezongen met elkaar en geluisterd naar een onderwerp waar u in het dagelijks leven verder bij stil kan staan en bemoedigd wordt in het leven als christenvrouw. 

Lotgenoten contact voor mensen met rouw en verlies.

Je verhaal kunnen doen als je een dierbare hebt verloren, de pijn delen, de onzekerheid van hoe nu verder, zoiets doet de meeste mensen goed.
En dat kan in het Café Over-Leven, dat onderdeel is van het kenniscentrum palliatieve…

We zijn gewend om elke tweede dinsdagavond van de maand de stilte te zoeken en twee maal een half uur bij ons diepste zelf stil te staan/ te zitten.
Mocht u, jij belangstelling hebben en/of vragen hebben, neem dan gerust contact op.

Er wordt gezongen met elkaar en geluisterd naar een onderwerp waar u in het dagelijks leven verder bij stil kan staan en bemoedigd wordt in het leven als christenvrouw. 

'Cognitieve fitness' workshop voor mantelzorgers. Aanmelden uiterlijk 13 november

Voor de allerkleinsten van 0 tot 4 jaar, met hun ouders en/of grootouders, een bijbelverhaal met liedjes.

Lotgenoten contact voor mensen met rouw en verlies.

Je verhaal kunnen doen als je een dierbare hebt verloren, de pijn delen, de onzekerheid van hoe nu verder, zoiets doet de meeste mensen goed.
En dat kan in het Café Over-Leven, dat onderdeel is van het kenniscentrum palliatieve…

Lotgenoten contact voor mensen met rouw en verlies.

Je verhaal kunnen doen als je een dierbare hebt verloren, de pijn delen, de onzekerheid van hoe nu verder, zoiets doet de meeste mensen goed.
En dat kan in het Café Over-Leven, dat onderdeel is van het kenniscentrum palliatieve…