Activiteitenkalender

De Taizé dienst op 5 april in De Ark gaat niet door. We nodigen jullie van harte uit om op 5 april om 20:30 uur, samen met ons, maar ieder op zijn eigen plek, het Taizé-gebed mee te kijken via facebook: https://www.facebook.com/taize/ .

De PCOB bijeenkomst is afgelast.

De meditatie avond op 14 april is afgelast.

De cafémiddag van 14 april is afgelast.

De diaconie zamelt binnenkort weer kleding in voor mensen die van weinig geld moeten rond komen. We onderzoeken nog hoe we de kleding deze keer het best kunnen laten aankomen bij de doelgroep; mogelijk weer via de kledingbank Lansingerland of als daar te weinig capaciteit is via een soortgelijke…

De cafémiddag van 27 april is afgelast.

Het is nog onzeker of deze meditatieavond door kan gaan.

Wat is een HIKE

Voor de allerkleinsten van 0 tot 4 jaar, met hun ouders en/of grootouders, een bijbelverhaal met liedjes.

Voor de allerkleinsten van 0 tot 4 jaar, met hun ouders en/of grootouders, een bijbelverhaal met liedjes.

Voor de allerkleinsten van 0 tot 4 jaar, met hun ouders en/of grootouders, een bijbelverhaal met liedjes.

Voor de allerkleinsten van 0 tot 4 jaar, met hun ouders en/of grootouders, een bijbelverhaal met liedjes.