Activiteitenkalender

Alzheimer Nederland, afd. Delft, West- en Oostland organiseert een avond rond het thema "Mag ik gaan?" over levenseinde en dementie.

Marinus van de Berg spreekt over "Alzheimer raakt ons allemaal".
Gijs Wanders gaat in gesprek met:
- Rita Gielisse, ervaringsdeskundige…

We willen graag feestelijk starten, omdat in september de soos 60 jaar bestaat!

Elke tweede dinsdagavond van de maand om acht uur komt er een aantal mensen bijeen in de kapel van Huize Sint Petrus om daar samen stil te zijn.
We genieten gezamenlijk van die hoogst individuele stilte-momenten, want de wereld waarin wij leven is druk en luidruchtig…

Presentatie door de heer Van der Burg over de provincie Limburg

In een Taizéviering staan rust en bezinning centraal. De liederen zijn kort en worden een aantal keren herhaald, daardoor worden ze als een gebed.
De overdenking is een lange tijd stilte waar ieder zijn eigen invulling aan geeft. De broeders van Taizé geloven dat in de bezinning van de…

Kerk op Schoot is een korte viering voor alle kinderen van 0 tot en met 4 jaar samen met hun mama, papa, opa en/of oma. We vertellen samen met Dominee Beer een bijbelverhaal in korte, simpele woorden in combinatie met aansprekende liedjes en een leuke activiteit om het verhaal echt te ervaren.…

Elke tweede dinsdagavond van de maand om acht uur komt er een aantal mensen bijeen in de kapel van Huize Sint Petrus om daar samen stil te zijn.
We genieten gezamenlijk van die hoogst individuele stilte-momenten, want de wereld waarin wij leven is druk en luidruchtig…

Elke tweede dinsdagavond van de maand om acht uur komt er een aantal mensen bijeen in de kapel van Huize Sint Petrus om daar samen stil te zijn.
We genieten gezamenlijk van die hoogst individuele stilte-momenten, want de wereld waarin wij leven is druk en luidruchtig…