Kerkblad Rondom de Ark

Het kerkblad Rondom De Ark (RDA) verschijnt elke 4 à 5 weken. Hierin lees je onder andere over komende kerkdiensten en activiteiten, verslagen van activiteiten en berichten en artikelen vanuit diverse groepen. Het sluit aan bij de berichtgeving op deze website, die ook tussentijds bijgewerkt wordt.

Kopij voor de Rondom De Ark en voor de website kunt je inleveren bij voorkeur via kopij@kerk-de-ark.nl. Als je de kopij niet per e-mail kunt inleveren, kan je het per post opsturen naar de eindredacteur (adres zie hieronder bij contact). Informatie over adverteren in het kerkblad kan je ook via dit adres verkrijgen.

Een abonnement kan je aanvragen (of opzeggen) bij RDA-ledenadministratie (zie hieronder bij contact). Een abonnement kost 15 euro per jaar, bij voorkeur te voldoen per automatische incasso of door vooruitbetaling aan een van de bankrekeningnummers van de kerk o.v.v. RdA, uw postcode, huisnummer en abonnementsjaar.

Contact

Maarten Hordijk, eindredacteur
kopij@kerk-de-ark.nl
Condorweg 19, 2651 WN Berkel en Rodenrijs

Johan de Boer, RDA-ledenadministratie
bezorging@kerk-de-ark.nl