Liturgisch bloemschikken

De liturgische bloemschikgroep verzorgt de symbolische schikkingen voor de zondagen van de veertigdagentijd en Pasen, voor Pinksteren, voor de dankdag van gewas en arbeid en voor de zondagen van de advent en Kerst.
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt er ieder jaar een symbolische schikking gemaakt door een echtpaar uit de gemeente.