College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters heeft de zorg voor de financiën (van niet-diaconale aard) en beheert de gebouwen en andere goederen van de kerkelijke gemeente. Deze taak is hem door de Kerkenraad toevertrouwd. Het college stemt zijn beleid af op het beleid van de Kerkenraad inzake het gehele leven en werken van de gemeente.

Ouderling-kerkrentmeester

Voorzitter Wolfert Spijker wspijker@kerk-de-ark.nl

Kerkrentmeester

Penningmeester Jos Lankhaar penningmeester@kerk-de-ark.nl
Secretariaat                                              Roelof Toering secretariscvk@kerk-de-ark.nl
Gebouwenbeheer                                     André Hofstra  

BARK (beheerscommissie De Ark)

Coördinator Arjan Hoogerbrugge bark@kerk-de-ark.nl

Bankrekeningnummers

Kerk

  • Rabobank rekeningnummer NL81 RABO 0307401103 t.n.v. Geref. Kerk te Berkel & Rodenrijs
  • ING rekeningnummer NL66 INGB 0000 2634 48 t.n.v. Geref. Kerk te Berkel & Rodenrijs

Diaconie en Zending

  • Rabobank rekeningnummer NL61 RABO 0307451321 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk te Berkel & Rodenrijs o.v.v. diaconie of zending