Veilige gemeente

Onze kerk wil een veilige gemeente te zijn voor alle leden. Dat betekent dat de leden elkaar met respect behandelen en mensen met speciale taken en opdrachten binnen de gemeente geen misbruik van hun positie maken.

Denk daarbij aan (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, financiële malversatie, intimidatie en dreiging. De kerkenraad heeft daarvoor beleid opgesteld. Er zijn in onze kerk twee vertrouwenspersonen die voor gemeenteleden aanspreekbaar zijn.

De vertrouwenspersonen zijn geen therapeut of pastoraal medewerkers. Zij zijn ook niet het aanspreekpunt bij gewone kerkelijke meningsverschillen. Nee, zij staan een gemeentelid bij dat zich bij hen meldt en ondersteunen hem of haar in het zoeken naar een oplossing.

Vertrouwenspersonen staan een gemeentelid bij en ondersteunen in het zoeken naar een oplossing.

Vertrouwenspersonen hebben volstrekte geheimhouding. Dat betekent dat zij niet over u, maar met u praten over wat u bezighoudt en vanuit dit beginsel samen met u zoeken naar de weg, waarlangs wellicht de oplossing gevonden kan worden.

Onze vertrouwenspersonen zijn: Mariëtte Zeillemaker en Hans Koster. Wilt u met Mariëtte of met Hans spreken, dan zijn zij bereikbaar via hun e-mailadres: HKoster@kerk-de-ark.nl en MZeillemaker@kerk-de-ark.nl