Meedenkers starten

Zoals jullie hebben kunnen lezen, is het ELGB-project gestopt. Tijdens het laatste ELGB-overleg is nagedacht over ‘Hoe nu verder?’
Wij, Gonnie Voogt, Corrie Hordijk, Arend de Jong en Arjan Hoogerbrugge, willen doorgaan en wel als “meedenkers”.

In de periode waarin de ELGB actief was, is er ruimte gekomen voor nieuwe initiatieven of zijn oude initiatieven op het gebied van geloofsbeleving, gemeente zijn, kerkdiensten en kerk naar buiten opnieuw opgepakt.
We willen niet dat deze beweging stopt.

Onder “meedenken” verstaan we luisteren naar signalen, behoeften en ideeën vanuit de gemeente. Daarbij kan het gaan om het uitvoeren van zowel bestaande als nieuwe activiteiten. We willen een luisterend oor zijn, activiteiten stimuleren en ondersteunen waar nodig en met regelmaat overleggen met bestaande commissies, de kerkenraad en Agnes. Hoe we dit gaan vormgeven, hebben we nog niet helemaal scherp. Dit zal in de komende periode duidelijk moeten worden. We vinden het leuk als jullie hierover met ons willen brainstormen. Dat kan al op de startzondag. We zijn te vinden bij de activiteit ‘Denk mee’. Ook later kun je één van ons aanspreken.

Groet,

De meedenkers (Gonnie, Arjan, Corrie en Arend)