Zondag 9 oktober 2022

Datum kerkdienst
zondag 9 oktober 2022 - 10:00 uur
Thema
4e zondag van de herfst
Naam van de zondag / Kleur
4e zondag van de herfst. Kleur: groen
Lezing

2 Koningen 17: 3-24, 29-36

Timotheüs 2: 8-15

Lucas 17: 11-21)

Eerste collecte

Collecte Protestantse Kerk - Missionair werk

Pioniersplekken: nieuwe vormen van kerk zijn
In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met nieuwe vormen van kerk zijn die aansluiting zoeken bij de omgeving en bij wat mensen bezighoudt. De afgelopen tien jaar zijn er zo’n 150 pioniersplekken vanuit de Protestantse Kerk gestart. Ze vormen nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen waar de boodschap van het evangelie gedeeld wordt op een manier waarin mensen zich herkennen.

Tweede collecte

Onderhoud De Ark

Predikant
Ds. G. (Gabriëlle) Frances-Van der Spoel/Bergschenhoek
Organist
Vincent de Jong
Lector
Marianne de Jong
Koster
Sander de Jong
Crèche
Sandra van der Sloot, Patrick van Rossum
Kindernevendienst
Greet Lankhaar, Ineke Scherpenisse, Fred Delhaas
Church4You
aanvang 10.00 uur in 't Honk
Koffie
Jaap Quartel, Ria Leeuwenburgh, Taras Martodihardjo
Kinderlied
Kinderlied naam
Zie de zon, zie de maan
Kinderlied bundel
Liedboek 8b