Zondag 9 augustus 2020

Datum kerkdienst
zondag 9 augustus 2020 - 10:00 uur
Thema
Ochtendgebed.
Naam van de zondag / Kleur
Achtste zondag van de zomer. Kleur: groen.
Orde van dienst
Bij de lezing

Jona 2, 1-11 en Mattheus 14, 22-33
Er blijkt een pad door de golven te liggen. Jezus' leerlingen zijn angstig op zee. Alles dreigt hen te overspoelen. In het donkerste gedeelte van de nacht verliezen ze de moed. Juist dan komt Jezus hen tegemoet en wandelt over de zee. Alles wat mensen bedreigt en beangstigt ligt onder zijn voeten. Als dat geen licht geeft? Prachtig hoe het lied van Jona bij deze lezing klinkt.

Eerste collecte

ZWO

Tweede collecte

Onderhoud De Ark

Predikant
Ds. Antoinette van der Wel
Organist
Wim Madderom
Lector
Marjan Oosthoek
Koster
Kees Voogt
Crèche
Bart Zeillemaker - Brecht Weerheim
Kindernevendienst
Geen kindernevendienst