Zondag 7 maart 2021

Datum kerkdienst
zondag 7 maart 2021 - 10:00 uur
Thema
Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op.
Naam van de zondag / Kleur
3e zondag van de 40 dagen. Kleur: paars
Lezing

Exodus 20: 1-17
Romeinen 7: 14-25
Joh. 2: 13-22 (25)

Eerste collecte

PKN- missionair werk

40-dagentijdcollecte Protestantse Kerk 

Voor iedereen een kerk

In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn. Hier delen ze het evangelie op een manier die aansluit bij waar mensen naar op zoek zijn. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt deze pioniersplekken. Ze staan altijd in verbinding met een bestaande gemeente, want ‘oude’ en nieuwe kerken hebben elkaar nodig. Sinds 2008 zijn er zo’n 160 pioniersplekken ontstaan.

Tweede collecte

Onderhoud De Ark

Predikant
Ds. H. A. (Hedda) Klip
Organist
Wim Madderom
Lector
Piet Nobels
Koster
Jeannette Schoonhoven