Zondag 7 augustus 2022

Datum kerkdienst
zondag 7 augustus 2022 - 10:00 uur
Thema
8e zondag van de zomer
Naam van de zondag / Kleur
8e zondag van de zomer. Kleur: groen
Lezing

Jesaja 65: 17-2
Lucas 12: 32-40

Eerste collecte

Kerkenwerk

Tweede collecte

Onderhoud De Ark

Predikant
Ds. C. J. (Ineke) van den Beukel, Marum
Organist
Vincent de Jong
Lector
Marianne de Jong
Koster
Erik van der Sloot
Koffie
Sandra van der Sloot, Tiny Bak, Willeke Crielaard