Zondag 27 september 2020

Datum kerkdienst
zondag 27 september 2020 - 10:00 uur
Thema
Ochtendgebed
Naam van de zondag / Kleur
Tweede zondag van de herfst. Kleur: Groen
Orde van dienst
Bij de lezing

Daniel 2, 26-49 en Mat 21, 23-32
In de herfst staan er lezingen uit de profeten op het rooster. Wat hebben zij ons vandaag nog te vertellen? We beginnen met een aantal gedeelten uit het prachtige boek Daniël.
In de Hebreeuwse bijbel vinden we Daniël niet bij de profeten (zoals in onze vertalingen) maar juist bij de geschriften. Daniël wordt daar meer beschouwd als een ziener dan als een profeet. Het volk is in ballingschap en gaat gebukt onder een vreemde heerser. Dat doet iets met je. Word je ingelijfd of kun je je identiteit behouden? Wat betekent dat voor je naam? Je voedsel? Je geloof? Daniël kiest dapper zijn eigen spoor.

Bij de dienst

We hopen deze zondag nieuwe ambtsdragers te bevestigen en afscheid te nemen van enkelen van wie de ambtstermijn is verstreken.

Eerste collecte

PKN – Vredeswerk
Wereldwijd - Verlangen naar vrede

Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen die voor bruut geweld moeten vluchten. Mensen die nergens welkom zijn of niet gehoord worden. Als Protestantse Kerk willen we er voor hen zijn. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden. Door vredesactiviteiten in oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor.

Tweede collecte

Onderhoud De Ark

Predikant
Ds. Antoinette van der Wel
Met medewerking van
enkele zangers van de cantorij o.l.v. Arco Mandemaker
Organist
Wim Madderom
Lector
Hans Koster
Koster
Rienk van den Berg
Crèche
Lisanne Crielaard
Kindernevendienst
Corien Hoogerbrugge en Fred Delhaas