Zondag 23 oktober 2022

Datum kerkdienst
zondag 23 oktober 2022 - 10:00 uur
Thema
6e zondag van de herfst
Naam van de zondag / Kleur
6e zondag van de herfst. Kleur: groen
Lezing

Genesis 17 : 15-19, Genesis 18 : 9-15
Genesis 21: 1-13 (door lector)

Eerste collecte

ZWO

Tweede collecte

Onderhoud De Ark

Predikant
Ds. L. (Laurien) Hoogerwerf/Koudekerk a.d. Rijn
Organist
Wim Madderom
Lector
Piet Nobels
Koster
Fred Delhaas
Crèche
geen crèche i.v.m. vakantie
Kindernevendienst
Bregina Witzes, Ellen Bos, Corien Hoogerbrugge
Church4You
Aanvang 10.00 uur in 't Honk
Koffie
Gerrie Uitenbroek, Corien Hoogerbrugge, Truus Halma
Kinderlied
Kinderlied naam
Circustent