Zondag 22 mei 2022

Datum kerkdienst
zondag 22 mei 2022 - 10:00 uur
Thema
6e zondag van Pasen
Naam van de zondag / Kleur
6e zondag van Pasen / kleur: wit
Lezing

Johannes 14: 23-29
Psalm 37 in bewerking van Henk Pietersma 'De goedheid op mijn tong gelegd'

Bij de dienst

De kerkdienst is mee te beleven via
www.kerk-de-ark.nl/de-ark-in-beeld

Eerste collecte

PKN - Missionair Werk

Oog voor kinderen in pioniersplekken
Kenmerkend voor pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland is dat zij aansluiting zoeken bij de leefwereld van de bezoekers door het evangelie te delen op een manier die bij hen past. Zo hebben kinderen bij pioniersplek Het Badhuis in Zwijndrecht hun eigen plek. Bij de kidsclub en BadhuisForYouth is er alle ruimte voor gezelligheid, leuke activiteiten en goede gesprekken. De Protestantse Kerk ondersteunt het werk van deze nieuwe vormen van kerk zijn door heel Nederland.

Tweede collecte

Onderhoud De Ark

Predikant
ds. C. (Carla) Kühler, Nootdorp
Organist
Wim Madderom
Lector
Piet Nobels
Koster
Kees Voogt
Crèche
Annet van der Sloot, Elise Meijburg
Kindernevendienst
Greet Lankhaar, Ineke Scherpenisse, Fred Delhaas
Church4You
Aanvang 10:00 uur in 't Honk
Koffie
Ina Langhout, Hans van der Hoek, Wim Koster
Kinderlied
Kinderlied naam
Er is een woord waarvan ik zing
Kinderlied bundel
Alles wordt nieuw, bundel van Hanna Lam, deel 111, 26