Zondag 18 oktober 2020, afscheidsdienst

Datum kerkdienst
zondag 18 oktober 2020 - 10:00 uur
Thema
Kerkdienst
Naam van de zondag / Kleur
Vijfde zondag van de herfst / Groen
Orde van dienst
Bij de lezing

Mattheus 22: 15-22 en gedeelten uit Ezra 3 en 4.
De tempel wordt herbouwd. Er is naast ambachtslieden voor de bouw ook rekening gehouden met muzikale omlijsting. Keer op keer wordt er gezongen over Gods ‘vriendschap’. Naast de vreugde is er echter ook plaats voor verdriet; de ouderen herinneren zich nog hoe de oude tempel er uit zag en dragen het verdriet van de ballingschap in zich mee. Zij kunnen de toekomst nog niet zien. Gehecht zijn aan wat was en vertrouwen in de toekomst zijn echter met elkaar verbonden. Die toekomst is niet zomaar gebouwd, maar het vertrouwen dat de Eeuwige nabij is mag de boventoon voeren.

Bij de dienst

De afscheidsdienst van Antoinette zal door Roelof Lankhaar worden gefilmd en gestreamd. De dienst is mee te beluisteren en te zien via Youtube:   https://youtu.be/bLYskC3pT1A

De afscheidsdienst van Antoinette is ook live te zien op RTV Lansingerland via

KPN zender 1386,

Ziggo Kabel 332,

Ziggo Mediabox (UPC Horizon) 36 en

T-Mobile Thuis: 722.
 

 

 

 

Eerste collecte

Kerk in Actie - Werelddiakonaat - Wereldvoedseldag

Rwanda - Met zusters werken aan voldoende eten
De gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda telt ongeveer veertig zusters. Zij willen een christelijk getuigenis voor hun omgeving zijn. De zusters werken als lerares, verpleegster en kerkelijk werkster in de dorpsgemeenschappen om hen heen. Ze bieden ook een landbouwprogramma en een trainingscentrum voor kleine boeren om de voedselzekerheid en onderlinge samenwerking in de regio te verbeteren. Zo helpen zij de allerarmste boerinnen en boeren om hun economische positie te verbeteren, zodat zij hun gezin kunnen voeden en geld hebben om hun kinderen naar school te laten gaan.

Tweede collecte

Onderhoud De Ark

Predikant
ds. Antoinette van der Wel
Met medewerking van
enkele zangers van de cantorij o.l.v. Arco Mandemaker
Organist
Wim Madderom
Lector
Marjan Oosthoek
Koster
Kees Voogt
Crèche
Anneke Koenen en Annet van der Sloot
Kindernevendienst
Bregina Wijtzes en Eline van de Beukel