Zondag 16 oktober 2022

Datum kerkdienst
zondag 16 oktober 2022 - 10:00 uur
Thema
5e zondag van de herfst
Naam van de zondag / Kleur
5e zondag van de herfst. Kleur: groen
Lezing

Jesaja 35: 1-10 (door lector)
Marcus 7: 31-37

Eerste collecte

Kerkenwerk

Tweede collecte

Onderhoud De Ark

Predikant
Mw. R. (Riek) van Haeringen / Dronten
Organist
Vincent de Jong
Lector
Nienke Koops
Koster
Rienk van den Berg
Crèche
Elise Meijburg, Lucia van Rossum
Kindernevendienst
Marcel Kleemans, Ceciel Turkenburg, Ingrid den Heeten
Koffie
Anny van der Werf, Deddy Vingerling, Evelyn Torn
Kinderlied
Kinderlied naam
Elke dag vertelt over God de Heer
Kinderlied bundel
Liedboek, 224