Zondag 16 januari 2022

Datum kerkdienst
zondag 16 januari 2022 - 10:00 uur
Thema
Dienst van Schrift en Tafel
Naam van de zondag / Kleur
3e zondag van de Epifanie / Wit
Lezing

Exodus 33: 12-23
Johannes 2: 1-12

Bij de dienst

De kerkdienst is mee te beleven via www.kerk-de-ark/de-ark-in-beeld

 

Eerste collecte

Diaconie – Viering Heilig Avondmaal

Tweede collecte

Onderhoud De Ark

Predikant
ds. A.W. (Bert) Kuipers / Rotterdam
Met medewerking van
de cantorij o.l.v. Arco Mandemaker
Organist
Wim Madderom
Lector
Brenda Moes
Koster
Kees Voogt