Zondag 15 mei 2022

Datum kerkdienst
zondag 15 mei 2022 - 10:00 uur
Thema
5e zondag van Pasen
Naam van de zondag / Kleur
5e zondag van Pasen / kleur: wit
Lezing

Deut. 6: 1-9
Joh. 13: 31-35

Bij de dienst

De kerkdienst is mee te beleven via
www.kerk-de-ark.nl/de-ark-in-beeld

Eerste collecte

Kerkenwerk

Tweede collecte

Onderhoud De Ark

Predikant
ds. D. (Durkje) Sikkema, Zoetermeer
Organist
Vincent de Jong
Lector
Annemieke Kerstens
Koster
Erik van der Sloot
Crèche
Jenneke van Nierop, Jasmijn Hoedemakers
Kindernevendienst
Femke de Schepper, Reinate van den Berg, Sylvia van Veen
Koffie
Gerdien Hofman, Millie Kleemans, Liesbeth van Os
Kinderlied
Kinderlied naam
King of kings andvLord of lords
Kinderlied bundel
Liedboek 883