Zondag 1 augustus 2021

Datum kerkdienst
zondag 1 augustus 2021 - 10:00 uur
Thema
De golven de baas
Naam van de zondag / Kleur
Zevende zondag van de zomer. Kleur: groen
Lezing

Handelingen 27: 33-44 (bijbel in gewone taal)
Johannes 6: 16-21

Eerste collecte

Kerkenwerk

Tweede collecte

Onderhoud De Ark

Predikant
Ds. A.W. (Bert) Kuipers, Rotterdam
Organist
Vincent de Jong
Lector
Marjan Oosthoek
Koster
Fred Delhaas
Crèche
Geen crèche
Kindernevendienst
Geen kindernevendienst