Startzondag – 19 september 2021

Op 19 september vieren we met elkaar startzondag. Dit jaar is het thema ‘Van U is de toekomst’. Dit thema geeft ons de kans om na te denken over de toekomst.

Wat betekent ‘Van U is de toekomst’? Om welke toekomst gaat het? En wat kunnen wij doen? Het doet het appel op ons om niet onderuit te zakken maar de weg te gaan. En ons te laten verrassen door wat op ons afkomt, en daarbij kansen te zien als van Godswege. ‘Het is al begonnen, merk je het niet?’ dichtte Huub Oosterhuis. We mogen ontspannen maar ook verwachtingsvol het nieuwe jaar in.

Van U is de toekomst! We bidden in het Onze Vader: Uw Koninkrijk kome. Wat bidden we dan precies? Wat is voor u, voor jou het Koninkrijk van God? Wat stel je je daar bij voor? We willen onze gemeenteleden uitdagen een foto te maken van wat volgens hen het Koninkrijk van God is. U kunt uw foto sturen naar Dick den Bakker, ddenbakker@lijbrandt.nl. We zullen de foto’s, of een selectie ervan, laten zien in de kerkdienst. Ik ben benieuwd!

Deze dienst kunnen we niet allemaal in het kerkgebouw vieren, daarom naast de kerkdienst ook een digitale en er worden buitenactiviteiten georganiseerd. Houdt u de nieuwsbrief in de gaten.