Streaming kerkdiensten

In de afgelopen maanden is er hard gewerkt om het rechtstreeks uitzenden van kerkdiensten vanuit De Ark mogelijk te maken. We noemen dat streaming. Verschillende gemeenteleden hadden hier om gevraagd en door de lock-down werd het bijna noodzaak.
Dankzij de inzet van veel vrijwilligers kunnen we nu elke zondag of op een later moment de kerkdiensten bekijken en zo betrokken blijven bij onze kerkgemeenschap.

 

Om het streamen mogelijk te maken, moesten twee camera’s en diverse andere apparatuur aangeschaft worden en deze moesten natuurlijk ook geïnstalleerd worden. De kosten voor de aanschaf van alle apparatuur bedragen rond de € 10.000. Deze kosten zijn betaald door de diaconie en de kerk gezamenlijk.

 

Bij het sluiten van de Hergerborch heeft de diaconie een gift van € 10.000 ontvangen. Deze gift hebben we als diaconie bestemd voor het ouderenwerk in onze (burgerlijke) gemeente. Door kerkdiensten te streamen kunnen ouderen en/of zieken die niet meer zo makkelijk naar de kerk kunnen of durven komen niet alleen met geluid maar ook met beeld met de kerk verbonden blijven. Niet alleen in de huidige coronatijd, maar ook in de toekomst. Daarom heeft de diaconie vanuit het ouderenfonds een bijdrage van € 5.000 voor het streamen van kerkdiensten beschikbaar gesteld. 

 

Als kerk ontving het College van Kerkrentmeesters onlangs een legaat van € 5.000. We zijn dankbaar dat iemand na haar of zijn overlijden de kerk een bedrag schenkt. Dit legaat is gebruikt om de streaming van kerkdiensten te kunnen bekostigen. Op deze manier is aanwijsbaar waar het bedrag gebleven is en we denken dat het mooi is om daarmee de herinnering aan iemand levend te houden. De familie van het gestorven gemeentelid is hierover geïnformeerd. 

 

We zijn blij en dankbaar dat het streamen van kerkdiensten gerealiseerd is. Zoals u wellicht gemerkt heeft, zijn er soms wat opstartproblemen. Dat is niet raar, gezien de snelheid waarmee het streamen ingericht is. De ervaring met het streamen groeit en daarmee neemt de kwaliteit toe. Nogmaals dank aan alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt en in de toekomst de diensten voor ons willen streamen. 

 

Namens diaconie en CvK,

Bertine de Bruijn en Dick den Bakker