Oproep voor de drempeldienst op 4 juli 2021

Zit jij dit jaar in groep 8 en ga je volgend schooljaar naar de brugklas? Dan wil de jeugdraad dat graag weten! Want op zondag 4 juli is de drempeldienst. Dat betekent dat je in de kerk gaat overstappen van kindernevendienst naar Church4You.

Ook de kinderen die nu misschien in groep 7 zitten, maar al wel 12 jaar zijn en graag mee willen naar Church4You mogen zich aanmelden.

Natuurlijk hebben we al heel veel namen verzameld. De leiding van de kindernevendienst heeft al een hele lijst. Maar we willen niemand vergeten of overslaan. 

Daarom graag even een mailtje naar jeugdraad@kerk-de-ark.nl of stuur een appje naar mij: 06-13225340(Sandra van der Sloot).

 

Hartelijke groet namens de jeugdraad,

Therese van Rossum

Patrick de Schepper

Sandra van der Sloot