Online collecteren

Nu we niet in de kerk kunnen samenkomen collecteren we weer online.
Op de pagina 
https://kerk-de-ark.nl/de-ark-in-beeld vind je, naast de links om de kerkdiensten thuis te bekijken, ook de mogelijkheid om te geven aan de collectedoelen van de week.

Geven voor de collecte kan voorlopig weer via 

- Tikkie door de QR-codes te scannen
- of door op de QR-codes te klikken
- of zelf geld over te schrijven naar bankrekening NL 61 RABO 0307 4513 21 t.n.v. Diaconie Geref Kerk Berkel o.v.v. Collecte - datum en doel.

We bevelen alle collectes van harte aan, maar vragen extra aandacht voor de kerstcollecte waarvoor je kan geven na de diensten van 24-12 en 25-12. We collecteren dan voor Kerk-in-actie - Kinderen in de knel. Voor veel te veel kinderen is het met Kerst helemaal geen feest. Zij zijn op de vlucht, groeien op in armoede of hebben hun hele leven nog geen vrede gekend. Ze worden misbruik of verwaarloosd. Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht en steun. De kerstcollecte is bestemd voor het project: Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. (https://vimeo.com/475888128)