Nieuwsbrief Een Levende Gemeente Beweegt

Voor de startzondag

We hebben jullie de vorige keer gemeld dat er een thema gekozen is om het volgende seizoen als Ark-gemeente mee aan de slag te gaan.
Tijdens de startzondag op 18 september a.s. zullen aan dit thema diverse activiteiten gehangen worden.
De activiteiten hebben betrekking op  “Geloofsontwikkeling”, “Kerkdiensten”, “Gemeentezijn” en “Kerk naar buiten”.
Centraal staat de Geloofsontmoetingsplek.
De activiteiten zijn veelal klein en kortstondig, en bedoeld voor jong en oud.

Jullie maken op de startzondag een keuze aan welke activiteit of activiteiten jullie willen deelnemen.
Per activiteit gaan jullie in het nieuwe seizoen aan de slag en bepalen als groep op welke wijze jullie de activiteit(en) handen en voeten gaan geven. Wij begeleiden jullie in dit proces.

Op deze manier bewegen jullie actief mee om veranderingen binnen de Ark-gemeente gestalte te geven door bijvoorbeeld experimenten in vernieuwende kerkdiensten voor te bereiden en uit te voeren.
Ook op het gebied van de andere activiteiten is veel inspiratie op te doen, die leidt tot een beweging binnen onze gemeente.

De resultaten van deze pilot activiteiten leiden tot verschillende mogelijkheden: het bevalt goed, en we besluiten dat we als Ark-gemeente hiermee doorgaan.
Of het valt tegen en we stellen de activiteit(en) bij, of stoppen er mee.

Centraal staat ons geloof, en van daaruit geven jullie invulling aan gewenste veranderingen die uit de analyse naar voren zijn gekomen.

In een volgende nieuwsbrief gaan we dieper hierop in en maken we het thema bekend.

Met groet,

namens het begeleidingsteam,
Piet Schipperus