Nieuwsbrief 39

Analyses die afgelopen maandagavond besproken zijn, gingen over de cijfers die we hebben ontvangen van het College van Kerkrentmeesters en het Kerkelijk bureau.
Ook spraken we over de vragen die gingen over gemeente zijn, geloofsontwikkeling en kerkdiensten. Boeiend om als team de antwoorden door te nemen en feedback te geven op de analyse-presentatie.

Voor de presentatie gaan we de cijfers in een grafiek zetten. Vaak geeft dat in een oogopslag weer wat we willen weten. Bijvoorbeeld: de inkomsten van onze kerk bestaan voor 85% uit Vaste Vrijwillige Bijdragen, en 56% van de uitgaven gaan naar traktementen en salarissen. Dit beeld laat ook direct de kwetsbaarheid van onze gemeente zien.

De analyse van de vraag over kerkdiensten laat zien dat een goede preek, het samen zingen, muziek en ontmoeting een hoge score hebben. Bidden, aandacht voor de jeugd, samen stil zijn wordt ook als belangrijk ervaren. Tijdens de presentatie aan jullie als gemeente zullen we daar dieper op ingaan.

Bij de planning hebben we geruime tijd stilgestaan. We zijn nog niet helemaal klaar met de analyses en de presentatie, maar we willen eigenlijk niet wachten tot volgend jaar om jullie van verdere informatie te voorzien.

Er zijn inmiddels afspraken gemaakt dat we de kerkenraad in de tweede week van november informeren. In de vierde week van november presenteren we de analyse aan jullie. Blijft dus nog even spannend.

Met groet,

namens het begeleidingsteam,

Piet Schipperus