Nieuwsbrief 29

Denk aan het invullen van de vragenlijst

 

De vragenlijst van het project “Een Levende Gemeente Beweegt” kan tot eind augustus a.s. worden ingevuld. Dat geldt ook voor de eigen vragenlijst voor de jongeren van 12 – 16 jaar.

 

Waar kan je de vragenlijsten vinden:

 

  • met de QR-code:

 

 

 

Lukt het niet via de bovengenoemde mogelijkheden, stuur dan een berichtje naar: 

ProjectELGB@kerk-de-ark.nl   Je ontvangt dan van ons een vragenlijst per e-mail.

 

 

Ontvangen reacties op de derde kleine enquête ELGB

 

Deze kleine enquête ging over de gesprekken en de vragenlijst. Er zijn een beperkt aantal reacties ontvangen, waardoor het lastig is een terugkoppeling te geven die betrekking heeft op de gehele Ark-gemeente.

De ontvangen reacties waren wel positief: 90% is in gesprek geweest met andere gemeenteleden. Ruim 75% geeft aan dat de leidraad / gespreksvragen hebben geholpen bij de gesprekken. Het voeren van gesprekken over je geloof, gemeentezijn, beelden over de toekomst en wat we kunnen verbeteren is door 95% als waardevol ervaren. Ruim 75% van de inzenders is het eens met de stelling dat het belangrijk is dat elk gemeentelid de vragenlijst invult en de mogelijkheid heeft zijn/haar reactie te geven over de toekomst van de Ark-gemeente. Op de vraag of je ook zelf de vragenlijst invult geeft 95% aan dit te gaan doen. Ook de mening van de jongeren vanaf 12 jaar is belangrijk, vindt 93% van de inzenders.

 

Met groet,

 

namens het begeleidingsteam,

Piet Schipperus