Nieuwsbrief 27

Invullen vragenlijst

 

In de vorige nieuwsbrief informeerden we jullie dat de brief / mail met de vragenlijst als bijlage is verstuurd. We begrepen uit enkele reacties dat de bijlage niet altijd bij de mail was toegevoegd. Mocht dat bij jou het geval zijn, stuur ons dan een berichtje via ProjectELGB@kerk-de-ark.nl en wij zorgen dat je de bijlage alsnog ontvangt.

 

Natuurlijk kan je, en dat heeft onze voorkeur i.v.m. het verwerken van de reacties, de link https://www.kerk-de-ark.nl/index.php/ELGB-vragenlijst gebruiken voor het digitaal invullen van de vragenlijst. Dit geldt ook voor onze jongeren die een eigen vragenlijst kunnen invullen.

 

Inmiddels zijn er 19 ingevulde vragenlijsten teruggekomen. Zit jouw reactie daarbij? Dankjewel! Zo niet, dan vragen we je dit alsnog te doen. Het kost even tijd, maar als het gaat om de toekomst van de Ark-gemeente is ook jouw reactie van belang.

 

Het blijft voor het begeleidingsteam spannend om straks het eindresultaat van jullie reacties te vernemen. Om een idee te geven wat er tot nu toe bijvoorbeeld op vraag 14  “Als het straks weer mogelijk is om als gehele gemeente bij elkaar te komen, pak je dan de regelmaat van het bijwonen van de kerkdiensten weer op?” aan reacties is ontvangen, hierbij als tipje van de sluier een samenvatting:

 

  • ja (7)
  • denk het wel (2)
  • weet niet goed / misschien (4)
  • hangt van de dienstinvulling af (3)
  • nvt / nee/ liever niet (3)

 

In de vorige nieuwsbrief hebben we je ook gevraagd de kleine enquête ELGB in te vullen. Met jullie antwoorden kunnen we de activiteiten van het begeleidingsteam verder aanscherpen. Het invullen kost slechts een halve minuut. Nog niet ingevuld? Hierbij de link om dit alsnog te doen: https://forms.gle/FeA55BWsDzTVXnaCA

 

Met groet,

 

namens het begeleidingsteam,

Piet Schipperus