Najaarscampagne Kerk in Actie: Versterk de kerk in het Midden-Oosten

Dit bericht is verlopen op 2018-10-26

Na zeven jaar oorlog zijn de gevolgen in Syrië groot. Veel kerken hebben het moeilijk, gebouwen zijn verwoest en tweederde van hun leden is gevlucht. Tijdens de gevechten bleven de achtergebleven christenen samenkomen om te bidden. Ds. Selimian bleef al die tijd in Aleppo: “God wil dat ik dienstbaar ben in Syrië. Juist in onze moeilijkheden blijven we als kerk geloven in delen.”

In sommige delen van Syrië keren inwoners weer terug, maar de nood is nog steeds alarmerend hoog en miljoenen mensen zitten in acute nood. Er is een enorme werkloosheid en een groot tekort aan voedsel, drinkwater en water voor de dagelijkse hygiëne.

Kerk in Actie biedt mensen van lokale kerken in Syrië hoop via voedselpakketten, onderdak en onderwijs. Uw gebed en bijdrage voor hen zijn hard nodig om vol te kunnen houden en te kunnen werken aan een toekomstig vredeproces. Samen zijn we de kerk in actie en willen we delen van wat ons gegeven is.

Als u wilt doneren vermeld dan: Versterk de kerk in het Midden-Oosten.

IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht.