Interview met Annie Zijlstra

In september zal Annie Zijlstra aftreden na een periode van 4 jaar als ouderling van het ouderenpastoraat. Naar aanleiding daarvan dit interview, waarin zij aangeeft, dat ze die 4 jaren als ambtsdrager als een mooie/ tijd in haar leven ervaren heeft.

 

“Het contact met oudere gemeenteleden heeft mij veel gebracht. In gesprekken met hen merkte ik, dat ze vaak een balans opmaken van hun leven en dat ze daarover boeiende verhalen kunnen vertellen. Ze blijven meestal positief, ondanks hun hoge leeftijd en ondanks tegenslagen. 

Ik heb veel wijze mensen gesproken.

 

Het samenwerken in het Pastoraal Beraad (= overleg tussen predikant en ouderlingen) geeft steun. Binnen het Pastoraal Beraad kijken we de laatste tijd naar de mogelijkheid om ouderen weer in de wijkteams te laten.

Daarnaast kan er dan een ouderling zijn die de zorg voor de ouderen in de verschillende instellingen op zich neemt. En die daar de oecumenische kerkdiensten mee verzorgt.

Misschien is het een goed idee om als ouderlingen in de toekomst wat vaker in duo’s te gaan werken. Binnen zo’n duo zit dan één persoon, die al wat ervaring heeft en zo de ander kan inwerken, terwijl de tweede persoon wat minder hoeft op te zien tegen de hoogte van de berg, die sommige mensen toch ervaren bij het aanvaarden van een ambt.

 

Het overleg met de wijkteamleden is goud waard. Zij onderhouden (vaak al jaren!) contacten in de wijk, zodat alleen in bijzondere gevallen de ouderling of predikant hoeft te worden ingeschakeld. Zij zijn vaak de oren en ogen van de ouderlingen. Er is wel behoefte aan nieuwe wijkteamleden, vrouwen en mannen!

 

Toen er 4 jaar geleden tegelijk 3 ouderlingen van het ouderenpastoraat afscheid namen, dreigde het ouderenpastoraat onbemand te raken. Toen heb ik gevoeld, dat ik “geroepen” werd en ik heb er geen spijt van gehad! Met elkaar hebben we talenten: wij kunnen anderen inspireren en anderen kunnen voor jou hetzelfde of meer betekenen!

Mijn motto is en blijft: “Ga met God en Hij zal met je zijn.”

 

Mia Wesdorp, maart 2022