Gemeenteberaad

Enkele weken geleden schreven wij over het profiel voor een nieuw te beroepen predikant. Met dit bericht geven we hier een vervolg op, door alvast de data van het aangekondigde gemeenteberaad te melden. We vragen jou, u om zo mogelijk alvast deze data te reserveren: 6 en 13 september.

Tijdens het gemeenteberaad staan drie onderwerpen op de agenda, die ook in het vorige bericht zijn genoemd: het profiel voor een predikant, de omvang van de formatieplaats, en de keuze betreffende een pastorie. Dit zijn onderwerpen waarover we jou en u goed willen informeren en ook graag samen met jou, met u van gedachten willen wisselen. Daarom hebben we besloten om dit proces in een paar stappen te doen.

Ten eerste ontvangt u voorafgaand uitgebreide informatie. Zowel de profielschets die is opgesteld door de gemeenteadviseur, als het advies van ons College van Kerkrentmeesters betreffende formatieplaats en pastorie, worden onverkort beschikbaar gesteld. Samen met de uitnodiging voor de beide avonden en een oplegger, worden deze verspreid in combinatie met Rondom De Ark die op 3 september verschijnt. Ook plaatsen we deze stukken t.z.t. op de website, achter de login, zodat ieder deze kan vinden.

Vervolgens beleggen we een informatieavond op maandag 6 september om 19.30 uur. Deze avond dient vooral om u te informeren, toelichting te geven op de stukken en de overwegingen van de kerkenraad. Uiteraard kunnen vragen worden gesteld om nadere duidelijkheid met elkaar te bereiken.

Daarna beleggen we een gemeenteberaad op maandag 13 september om 19.30 uur. Zo heeft u gelegenheid om de informatie rustig op u in te laten werken, waarna we een week later met elkaar in gesprek gaan om de mening van de gemeente te horen.

De kerkenraad vergadert vervolgens op 23 september in een extra vergadering, met het doel die avond tot een besluit over de genoemde onderwerpen te komen.

Op dit moment weten wij nog niet de situatie m.b.t. corona in september, dus is nog onzeker wat wel of niet op dat moment mogelijk is. Dat zal mede bepalen hoe deze avonden worden georganiseerd en ingevuld. We hebben de hoop dat we in de kerkzaal bijeen kunnen komen, maar tegelijk beseffen we dat het aantal aanwezigen i.v.m. de 1,5 meter regel beperkt is. Zodra we hier meer duidelijkheid over hebben, zullen we u uiteraard informeren.

Heb jij, heeft u nu al vragen over bovenstaande, dan horen we dat uiteraard graag! Voor nu wens ik jou en u een mooie verdere zomer en naar ik hoop zien we elkaar in september.

Met hartelijke groet, namens de kerkenraad,
Gert van Ramshorst, voorzitter