Diakenen gezocht

Binnenkort treden er twee diakenen af. Daarom zijn we op zoek naar gemeenteleden die hen op willen volgen.

Wat doet een diaken?
Diakenen hebben een dienende taak; dat is onder andere zichtbaar bij het Avondmaal dat door de diakenen wordt voorbereid en gedeeld.
Maar óók de gemeente heeft een opdracht tot dienen. Diakenen zetten zich er dan ook voor in de gemeente te betrekken bij de uitvoering van de diaconale taken, zoals bijvoorbeeld het bezorgen van de jaarlijkse Paasgroet aan ouderen.


Nog wat andere voorbeelden van wat de diakenen zoal doen:
- Vervullen van taken rond en tijdens de eredienst, denk aan het collecteren.
- Plannen en organiseren van activiteiten ten dienste van anderen, zoals de halfjaarlijkse kledinginzameling en de jaarlijkse Dorcas-actie.
- Bedenken van nieuwe acties om de gemeente bij het werk te betrekken, zoals de omkeercollecte die in maart van dit jaar werd gehouden.

- Meedenken over de verdeling van financiële giften over diverse doelen.
- Het (mede) organiseren van kerkvervoer, kerkradio, kerkdiensten in verzorgingshuizen.

- Helpen waar geen helper is. Diakenen hebben antennes voor signalen van tekort en armoede; onder andere doordat een diaken deelneemt aan het pastoraal overleg.
- Samenwerking zoeken met de diaconieën van andere kerken, deelname aan het Diaconaal Platform Lansingerland
- Onderdeel uitmaken van de kerkenraad en van daaruit richting geven en meebeslissen over de toekomst van De Ark.

Dat is best veel (en misschien nog niet eens alles), maar gelukkig hoef je het niet alleen te doen. We doen het met elkaar en vormen zo een fijn team. Als we twee nieuwe diakenen mogen verwelkomen, houden we het team op sterkte en kunnen we de taken goed blijven verdelen zodat het voor niemand te veel wordt.
Om het werk in goede banen te leiden, vergaderen we als diaconie 1x per maand, met uitzondering van de vakantieperiode


Begint er al iets te kriebelen van binnen? Wil je er meer over horen?
Fijn! Laat het ons weten! Wij vertellen je er graag over.


De diaconie,
Frans-Jan Voogt, Dennis Koops, Tiny Bak, Corrie Hordijk, John Zevenbergen, Bertine de Bruijn, Marjan de Jong

diaconie@kerk-de-ark.nl