Collecteopbrengsten na de coronatijd

Gelukkig kunnen we weer voorzichtig als kerk bij elkaar komen.

Dat betekent dat er ook weer gecollecteerd kan worden voor onze kerkgemeenschap en voor het onderhoud van ons kerkgebouw.

Tijdens de maanden dat de kerk was gesloten is in overleg met de diaconie na afloop van de onlinediensten gecollecteerd voor mensen die het door de coronacrisis moeilijker en zwaarder hebben dan wij.

Nu we weer langzaam opstarten willen we u als gemeente vragen na te gaan of u in staat bent een extra bijdrage te doen ten behoeve van onze eigen kerk.

Naast het wegvallen van deze collecten zijn er ook andere inkomsten vanwege het niet gebruiken van het kerkgebouw weggevallen.

Uw bijdrage kunt u storten op:

  • Rabobank rekeningnummer NL81 RABO 0307401103 t.n.v. Geref. Kerk te Berkel & Rodenrijs
  • ING-bank rekeningnummer NL66 INGB 0000263448 t.n.v. Geref. Kerk te Berkel & Rodenrijs

Hartelijk dank!

Namens het college van kerkrentmeesters,

Dick den Bakker