Besluitvorming project “Een levende gemeente beweegt!”

Beste leden van onze gemeente De Ark,

We leven op dit moment in een bijzondere tijd. Het “gewone” leven staat op z’n kop: vooral de maatregelen die nodig zijn om het coronavirus te boven te komen hebben grote impact op ons dagelijks leven. Dat stelt ons als gemeente voor een uitdaging: hoe zie je nu om naar elkaar? Hoe moeten we gemeente zijn? Over deze vragen hebben we deze week veel gesproken, elders in de nieuwsbrief en op de website leest u hierover meer.

Tijdens het gemeenteberaad op 18 februari hadden we nog geen idee van deze ontwikkelingen, corona was nog ver weg. Op die avond hebben we toegezegd dat de kerkenraad op 19 maart een besluit neemt over het starten van het project “Een levende gemeente beweegt!”. Dit besluit hebben wij inderdaad genomen, in de lijn waarin een ruime meerderheid tijdens het gemeenteberaad heeft gestemd: het project gaat inderdaad van start.

Tegelijk begrijpen we dat op dit moment de aandacht van velen niet gericht is op dit project. De gevolgen van de coronacrisis dwingen ons om nu in beweging te komen. Op dit moment past niet een uitgebreide analyse, wel mouwen opstropen en aan de slag. Om er te zijn, voor de gemeente, voor de samenleving, op een manier die past bij deze bijzondere tijd.

U begrijpt: het project “Een levende gemeente beweegt!” staat nog even op de achtergrond. In de kerkenraad hebben we besloten dat de uitvoering van dit project nog even wacht tot we in een meer normale situatie hiermee verder kunnen. Wanneer en hoe we met het project verder gaan, hangt mede af van hoe de coronacrisis zich verder ontwikkelt. Hierover houden we uiteraard nauwlettend de vinger aan de pols.

We gaan wel op weg, juist in deze tijd zult u diverse initiatieven zien. En we dagen u ook uit om zelf op weg te gaan. Wie heeft uw hulp nodig? Even een telefoontje: hoe gaat het? Een appje of mailtje, een mooie groet: we denken aan je! Even een boodschap doen voor iemand die dat niet zelf kan: je staat er niet alleen voor! 

Elkaar ontmoeten kunnen we even wat minder, naar elkaar omzien des te meer. Ik wens ons als gemeente toe dat de Geest in ons mag werken. Ik wens u allen Geestelijke inspiratie toe om dit omzien op een creatieve manier vorm te geven aan kerk-zijn in deze bijzondere tijd. Laten we in deze tijd een beetje extra op elkaar letten.

Met een hartelijke groet, namens de kerkenraad,

Gert van Ramshorst