40-DAGENTIJD 2021 IN DE ARK

21 februari is de eerste zondag in de 40-dagentijd, die duurt tot Pasen. Dit is van oudsher een tijd van inkeer en bezinning, van het zoeken naar een nieuw leven met God. 

Inkeer en bezinning passen bij de periode die we nu meemaken, waarin de wereld stil lijkt te staan wegens het corona-virus. Vanaf maart 2020 hebben we daar allemaal op de een of andere manier mee te maken.

Het lijkt ds. Hedda Klip en de Liturgiecommissie daarom goed om in dit bijzondere jaar de ervaringen van gemeenteleden een plaats te geven in de diensten tijdens de 40-dagentijd.

De één zal de lockdown ervaren als een beperking, als verlies of rouw, een ander misschien ook als gelegenheid tot bezinning en herwaardering van de kleine dagelijkse dingen, de wereld dichtbij. Iedereen beleeft het verschillend.

We nodigen iedereen in de gemeente, jongeren en ouderen, gezinnen en alleenstaanden, uit om ervaringen te delen. Al deze ervaringen worden anoniem verwerkt.

Hoe meer reacties, hoe meer we kunnen horen en begrijpen wat er in de gemeente leeft. Zo vormt het een verbindend element in deze moeilijke tijd, waarin we blijven zoeken naar verbondenheid! 

Doet u, doe jij mee?

 

Het houten kruis zal weer op de bekende plaats in De Ark staan. Tijdens de dienst zullen er waxinelichtjes bij branden. U kunt daar thuis in gedachten een eigen invulling aan geven of een eigen kaarsje bij aansteken.

De kerkelijke kleur is in deze periode paars.

De bloemschikgroep verzorgt weer passende symbolische schikkingen.

U kunt dit jaar het beste zelf uw huispaaskaars bestellen.

U kunt deze uitkiezen en bestellen via www.bocashop.nl/huispaaskaarsen

 

Met alle beperkingen zullen we ook dit jaar proberen er een bijzondere tijd van te maken, dankzij de inzet van velen, voor en achter de schermen.

 

Reacties over jullie ervaringen in corona-tijd graag  naar: 

dsHKlip@kerk-de-ark.nl

 

Namens de Liturgiecommissie, 

Lineke Wassink. 

Ds. Hedda Klip.