Zondag 4 oktober 2020

Datum kerkdienst
zondag 4 oktober 2020 - 10:00 uur
Thema
Kerkdienst
Naam van de zondag / Kleur
Derde zondag van de herfst / Groen
Bij de lezing

Mattheus 21: 33-43
Een herenboer plant een wijngaard aan en geeft deze in pacht. De knechten die komen om de oogst op te halen worden mishandeld, gemarteld, gedood. Een gruwelijke gelijkenis. De pachters zijn uit op het bezit van hun heer, de wijngaard. Jezus breekt de gelijkenis aan het einde af. De toehoorders mogen zelf aangeven wat de heer zal doen met de pachters. Jezus blijkt dat antwoord net even anders in te vullen dan de toehoorders. Die wijngaard deugt wel, maar hoe zit het met de pachters?

Bij de dienst

Vanmorgen is Esmeralda Mandemaker weer in ons midden. Een vertrouwd gezicht voor de meesten van ons. De cantorij verleent met enkele zangers haar medewerking aan deze dienst.

Eerste collecte

PKN – Kerk en Israël - Leren door ontmoeting en dialoog
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de eigen identiteit. Daarbij staan bezinning op de Joodse wortels van het christelijke geloof, het trekken van lessen uit de joods-christelijke dialoog en het alert zijn op en bestrijden van antisemitisme centraal. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. Het gesprek in de plaatselijke gemeenten wordt ondersteund met inspiratie- en gespreksmaterialen, ontmoetingsdagen, het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg en het internetproject De Uitdaging met stellingen, geloofsgesprekken en interviews. De Protestantse Kerk investeert in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap in Nederland, onder meer via een gemeenschappelijk humanitair project met het Centraal Joods Overleg.

Tweede collecte

Onderhoud De Ark

Predikant
Mw. ds. E. B. Mandemaker-Dieleman (Esmeralda), Noordwijkerhout/De Zilk
Met medewerking van
enkele zangers van de cantorij o.l.v. Arco Mandemaker
Organist
Wim Madderom
Lector
Brenda Moes
Koster
Fred Delhaas
Crèche
Elise Meijburg en Lucia van Rossum
Kindernevendienst
Greet Lankhaar en Ineke Scherpenisse