Zondag 3 juli 2022

Datum kerkdienst
zondag 3 juli 2022 - 10:00 uur
Thema
Dienst van Schrift en Tafel
Naam van de zondag / Kleur
3e zondag van de zomer. Kleur: groen
Lezing

Lucas 15: 1 - 10

Eerste collecte

Diaconie,

viering Heilig Avondmaal

Tweede collecte

Onderhoud De Ark

Predikant
Ds. Regina Davelaar, Amsterdam
Organist
Vincent de Jong
Lector
Annemieke Kerstens
Koster
Kees Voogt
Crèche
Sandra van der Sloot en Lucia van Rossum
Kindernevendienst
Marcel Kleemans, Ceciel Turkenburg, Ingrid den Heeten
Koffie
Gerrie Uitenbroek, Corien Hoogerbrugge, Truus Halma