Zondag 28 augustus 2022

Datum kerkdienst
zondag 28 augustus 2022 - 10:00 uur
Thema
11e zondag van de zomer
Naam van de zondag / Kleur
11e zondag van de zomer. Kleur:groen
Lezing

Lucas 18: 9 - 14

Eerste collecte

ZWO

Op zondag 28 augustus is de collecte bestemd voor het kindercentrum Bethania in Moldavië.

Dit is een project van Kerk in Actie en wordt gesteund door de Z.W.O.-commissie en de

Zendingscommissie van de Hervormde gemeente van de Dorpskerk.

Tweede collecte

Onderhoud De Ark

Predikant
Ds. R. (Rene) Strengholt, Delft
Organist
Vincent de Jong
Lector
Nienke Koops
Koster
Sander de Jong
Kindernevendienst
Femke de Schepper, Sylvia van Veen
Koffie
Gerrie Uitenbroek, Corien Hoogerbrugge, Truus Halma