Zondag 24 september 2023

Datum kerkdienst
zondag 24 september 2023 - 10:00 uur
Thema
1e zondag van de herfst
Naam van de zondag / Kleur
1e zondag van de herfst / Groen
Bij de dienst

De kerkdienst is mee te beleven via www.kerk-de-ark.nl/de-ark-in-beeld

Eerste collecte

Kerkenwerk

Tweede collecte

Onderhoud De Ark

Predikant
Ds. E.B. (Esmeralda) Mandemaker-Dieleman / Noordwijkerhout-De Zilk
Organist
Vincent de Jong
Lector
Piet Nobels
Koster
Rienk van den Berg
Kindernevendienst
Walter Knoop en Sylvia van Veen
Church4You
Aanvang 10:00 uur in ‘t Honk
Koffie
Gerrie Uitenbroek, Corien Hoogerbrugge en Truus Halma