Zondag 20 september 2020, startzondag

Datum kerkdienst
zondag 20 september 2020 - 10:00 uur
Thema
Het goede leven…
Naam van de zondag / Kleur
Eerste zondag van de herfst. Kleur: Groen
Orde van dienst
Bij de dienst

We sluiten dit jaar aan bij het landelijke thema van de PKN. Wat is het goede leven? En wat betekent dat in deze tijden, waarin we niet zomaar bij elkaar mogen zijn? Hoe kunnen we elkaar op gepaste wijze ontmoeten en een goed begin maken met het nieuwe seizoen?
We zullen u in de diensten en via de website informeren.

Eerste collecte

Kerkenwerk

Tweede collecte

Onderhoud De Ark

Predikant
Ds. Antoinette van der Wel
Organist
Vincent de Jong
Lector
Bertine de Bruijn
Koster
Henk Seldenthuis
Crèche
Bart Zeillemaker, Brecht Weerheijm
Kindernevendienst
Marcel Kleemans en Ellen Bos