Zondag 2 augustus 2020

Datum kerkdienst
zondag 2 augustus 2020 - 10:00 uur
Thema
Ochtendgebed.
Naam van de zondag / Kleur
Zevende zondag van de zomer. Kleur: groen.
Orde van dienst
Bij de lezing

Mattheus 14, 13-21
Vijf broden en twee vissen zijn voldoende om de menigte te voeden. Zeven in het totaal, een prachtig getal van volheid. Gaat het hier om een merkwaardig zelfrijzend bakmeel, om broodvermenigvuldiging? Of misschien juist eerder over de brooddeling. Als brood gebroken wordt is er voldoende voor iedereen. En de vissen? Verwijzen die naar Ichthus, het teken van Jezus die zichzelf geeft?

Bij de dienst

Ondertussen is het een traditie geworden dat de eerste zondag van augustus Ineke van den Beukel bij ons voorgaat. Fijn dat ze er deze zondag ook weer kan zijn.

Eerste collecte

Kerkenwerk

Tweede collecte

Onderhoud De Ark

Predikant
Ds. C. J. van den Beukel, Haulerwijk
Organist
Wim Madderom
Lector
Brenda Moes
Koster
Erik van der Sloot
Crèche
Anneke Koenen, Annet van der Sloot
Kindernevendienst
Geen kindernevendienst