Zondag 17 september 2023

Datum kerkdienst
zondag 17 september 2023 - 19:00 uur
Thema
Taizédienst
Naam van de zondag / Kleur
13e zondag van de zomer / Groen
Bij de dienst

Een meditatieve viering. Er worden Taizéliederen gezongen die zich steeds herhalen. Zo kun je bij de diepere betekenis van de liederen komen en ze tot je laten spreken. Er wordt een bijbeltekst voorgelezen, zonder preek. Ook is er een lange stilte, waarin je tot rust kunt komen of je verder kunt bezinnen op de bijbeltekst.

De kerkdienst is mee te beleven via www.kerk-de-ark.nl/de-ark-in-beeld

Eerste collecte

PKN - Kinderen en Jongeren

Goed voorbereid met jongeren op weg
Zijn jongeren de toekomst van de kerk? Nee, ze zijn waardevol om wie ze nu zijn. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat ze zich thuis voelen in de kerk en serieus worden genomen. Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die hier zorgvuldig mee omgaan, aantrekkingskracht hebben op kinderen en jongeren. Daarom heeft de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk seizoenspakketten gemaakt: een totaal jeugdseizoen aan materiaal voor jeugdgroepen, clubs en gezinnen, uitgedacht in samenwerking met lokale gemeenten.

Tweede collecte

Onderhoud De Ark

Predikant
voorbereid door de Taizé-commissie
Koster
Sander de Jong