Zondag 17 juli 2022

Datum kerkdienst
zondag 17 juli 2022 - 10:00 uur
Thema
5e zondag van de zomer
Naam van de zondag / Kleur
5e zondag van de zomer. Kleur: groen.
Lezing

Lucas 5: 1 - 11

Eerste collecte

Kerkenwerk

Tweede collecte

Onderhoud De  Ark

Predikant
Ds. C. (Carla) Kühler, Nootdorp
Organist
Vincent de Jong
Lector
Marjan Oosthoek
Koster
Sander de Jong
Koffie
Ina Langhout, Hans van der Hoek, Wim Koster