Zondag 15 mei 2022

Datum kerkdienst
zondag 15 mei 2022 - 19:00 uur
Thema
Taizé dienst
Naam van de zondag / Kleur
5e zondag van Pasen / kleur: wit
Bij de dienst

De dienst is mee te beleven via
www.kerk-de-ark.nl/de-ark-in-beeld

Eerste collecte

Kerkenwerk

Tweede collecte

Onderhoud De Ark

Predikant
voorbereid door de Taizé-commissie
Koster
Erik van der Sloot