Els Bos

Sinds meer dan 25 jaar ben ik ‘gastlid’ van De Ark. Ik ben een trouwe kerkganger en wil graag bij de mensen horen die mij gelijkgezind zijn, ik voel mij thuis in De Ark. Gelukkig vind ik de gelijkgezindheid ook steeds weer terug bij de andere kerkgenootschappen waar ik regelmatig ben. De verschillen zijn kleiner als je jezelf ruimte geeft dit toe te laten. Jaren heb ik gezongen in de cantorij van De Ark, het maakte mij blij en juist daar ervaarde ik weer dat we allen mensen zijn van verschillen maar met hetzelfde doel: te zingen ter ere van God.

Ruimte geven

(70 jaar)