Voorbeden in de kerkdiensten

In de stiltehoek van de kerk ligt het voorbedenboek. Daarin hebben verschillende gemeenteleden hun voorbeden geschreven, voor zichzelf of voor anderen. Indrukwekkende gebeden, die aangeven hoeveel mensen met elkaar meeleven.
Nu de kerk dicht is, is het voorbedenboek helaas niet meer toegankelijk. We willen u toch graag de mogelijkheid geven voorbeden te schrijven en door te geven. U kunt ze sturen naar het emailadres: voorbede@kerk-de-ark.nl. Ik zal uw voorbede dan opnemen bij de dank- en voorbeden in de kerkdiensten, waarin ik voorga. Mocht een voorbede dringend zijn, dan wordt deze doorgegeven aan de voorganger van die zondag.
We hopen dat we zo in deze tijd toch als gemeente op elkaar betrokken blijven, en met elkaar meeleven, al zien we elkaar de komende maanden nog niet persoonlijk.
We blijven één gemeente, met elkaar verbonden in de Heer die over ons waakt.

Met hartelijke groet

Ds. Hedda Klip